Overslaan en naar de inhoud gaan

Met mijn bedrijf Zorgtaal, opgericht in 2015, bied ik gespecialiseerde taalzorg aan de zorgsector. Kwaliteit van zorg kan niet zonder juistheid en eenheid van vaktaal. Slordigheid in vaktaal leidt tot misverstanden. Inconsistentie maakt bovendien medische informatie lastig te vinden en uit te wisselen. Daarom werk ik al sinds 1995 als taalkundige aan eenheid in juist uw vaktaal. Overheid en bedrijfsleven weten mij dan ook voor medische taalexpertise te vinden.

Medisch Nederlands:
werkelijk zo foutgevoelig?

De vaktaal van de zorgsector in ons grote taalgebied in drie landen: voor velen een wirwar van vaktermen in hoofdzakelijk het Nederlands, Latijn, Engels en Frans. In dit ogenschijnlijke doolhof volgt een medisch begrip nu eens de spellingregels van het Nederlands, dan weer die voor het Engels en, als het tegenzit, zelfs nog Latijnse meervoudsregels en naamvallen. Daarbij verouderen medische termen met regelmaat en kan één lettertje verkeerd de betekenis of taal van een term onbedoeld veranderen. Kortom, een taalkundig mijnenveld voor wie hiervoor geen terminologisch geoefend oog heeft ontwikkeld.

Een taalkundige die de zorgsector ondersteunt?

Zorgprofessionals richten zich op zorgtaken, waarvoor zij tenslotte zijn opgeleid. Ik ben taalkundig opgeleid en heb mij in zo'n dertig jaar tijd verregaand in uw vakgebied gespecialiseerd, met als focus het beheer van vaktermen in begrippenstelsels (ontologieën), woordenboeken, behandelrichtlijnen en overige medische publicaties. Zo’n 400.000 zorgtermen, onder meer in  SNOMED, ICD en Pinkhof Geneeskundig woordenboek, zijn door mij beoordeeld op betekenis, synonymie, schrijfwijze, verwarbaarheid, gebruik, verbuiging, uitspraak dan wel overige voor zorgcommunicatie relevante aspecten.

Veel medisch redacteuren, onder wie ik, beoordelen lopende tekst op spelling en betekenis van termen, zinsbouw en tekststructuur. Dat vergt kennis van de spelling en grammatica van diverse talen en ruime vertrouwdheid met de terminologie (inclusief jargon, het informele taalgebruik op de werkvloer) van tientallen specialismen.

Met Zorgtaal ga ik hierin een onderscheidende stap verder: ik gebruik taalkundige technieken voor analyse en bewerking van omvangrijk woordmateriaal, of het nu gaat om een lopende medische tekst van 5000 woorden of een lijst met 50.000 termen. Zo signaleer ik in uw woordmateriaal snel en accuraat minieme afwijkingen die op inconsistentie of vergissingen kunnen wijzen. Medisch woordmateriaal kunt u voor een taalkundige beoordeling dus met een gerust hart en een pulsus regularis aan Zorgtaal overlaten.